Category : Evenimente

Home/Archive by Category "Evenimente"

Prof. univ. dr. A. V. Ciurea – Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

Prof. univ. dr. A. V. Ciurea – Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, reputat neurochirurg și profesor al Universității de Medicină și Farmacie (UMF) ”Carol Davila”, a primit titlul Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești (UPIT), în semn de profundă apreciere pentru excelenţa dovedită în activitatea medicală, didactică și de cercetare științifică.

Preşedintele Senatului UPIT, prof. univ. dr. Mihaela Diaconu, a subliniat importanţa consolidării comunităţii academice argeșene prin valorizarea experienţei prof. univ. dr. A.V. Ciurea. ,,Decernarea înaltei distincții de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului prof. univ. Dr. MSc. Multi. H.c. Alexandru Vlad Ciurea reprezintă, pentru Senatul Universității din Piteşti, un prilej de celebrare a excelenței, o sărbătoare dedicată unei personalități proeminente în domeniul cercetării științifice medicale și al învățământului superior din țară și străinătate. Suntem bucuroși că, începând de astăzi, prof. univ. dr. A.V. Ciurea este membru al comunității noastre academice”.

,,Universitatea din Piteşti, prin structura academică de specialitate – Departamentul de Asistenţă Medicală Generală – ancorată în realităţile cercetării ştiinţifice în domeniul medicinii şi permanent preocupată de atragerea în cadrul comunităţii noastre academice a reprezentanţilor excelenţei în domeniul de referinţă, doreşte construirea unui nucleu al valorilor naţionale în domeniul sănătăţii’. Din retrospecția realizărilor în actul didactic universitar și de cercetare în domeniul neurochirurgiei, membrii Facultății de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică recomandă cu toată responsabilitatea academică acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti domnului prof. univ. Dr. MSc. Multi. H.c. Alexandru Vlad Ciurea”, a afirmat și rectorul Universității, conf. univ. dr. ing. Dumitru Chirleșan.

Prof. univ. dr. Mihai Popescu, Universitatea din Piteşti, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Județean Argeș, a prezentat parcursul profesional, cariera didactică, contribuțiile în lucrările de cercetare din domeniul neurochirurgiei, în România și în străinătate. “Considerăm că acordarea pe deplin meritată a distincției de Doctor Honoris Causa din partea Universității din Pitești domnului prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea este o binevenită recunoaștere și o mare sărbătoare pentru întreaga comunitate academică din Pitești. Conferirea acestui titlu este în fond un act de normalitate, prin care se recunosc contribuțiile și meritele domniei sale, pe calea afirmării pe plan național și mondial a Școlii Românești de Neurochirurgie și a învățământului românesc”.

În expunerea sa, conf. univ. dr. George Mihail Man, decanul Facultății de Ştiințe, Educație Fizică și Informatică, a subliniat importanţa cooptării unei personalităţi precum a prof. Ciurea în spaţiul academic argeşean. Comunitatea academică a Universității din Pitești se îmbogățește cu o personalitate de o anvergură națională și internațională deosebită; bucuria fiind cu atât mai mare cu cât avem aici și o specializare de Licență din domeniul Sănătății și specializări de Masterat din domenii conexe Sănătății. Universitatea din Pitești își dorește să promoveze toate laturile științei și cercetării, să păstreze un echilibru între ceea ce reprezintă educația și aplicarea ei în viață. Domnul profesor este deopotrivă medic, cadru didactic cercetător și o personalitate în sfera socială. Astăzi, întreaga elită a medicinii argeșene este alături de noi în acest moment festiv”.

Lectio Magistralis

Laureatul a dedicat titlul obținut Medicinei românești și Școlii de Neurochirurgie. După festivitatea de decernare a titlului, prof. Ciurea a susţinut o LECTIO MAGISTRALIS, cu o temă extrem de interesantă, urmărită cu deosebit interes de auditoriu – Un studiu comparativ între neuroanatomie și neuropatologia oamenilor și a delfinilor („A comparative study between the neuroanatomy and neuropathology of humans and dolphins”). Lucrarea este o paralelă om – delfin din diverse unghiuri: medicină comparată, genetică, patologie și sociobiologie și a adus în atenție concluziile studiilor de specialitate care au dovedit că delfinii pot contribui la vindecarea unora dintre pacienții cu dizabilități sau cu diverse traume și pot fi o soluție în terapia formelor moderate de depresie.

Laureatul a dedicat titlul obținut Medicinei românești și Școlii de Neurochirurgie. După festivitatea de decernare a titlului, prof. Ciurea a susţinut o LECTIO MAGISTRALIS, cu o temă extrem de interesantă, urmărită cu deosebit interes de auditoriu – Un studiu comparativ între neuroanatomie și neuropatologia oamenilor și a delfinilor („A comparative study between the neuroanatomy and neuropathology of humans and dolphins”). Lucrarea este o paralelă om – delfin din diverse unghiuri: medicină comparată, genetică, patologie și sociobiologie și a adus în atenție concluziile studiilor de specialitate care au dovedit că delfinii pot contribui la vindecarea unora dintre pacienții cu dizabilități sau cu diverse traume și pot fi o soluție în terapia formelor moderate de depresie.

Articolul este preluat de pe pagina Politici de Sanatate:

http://www.politicidesanatate.ro/prof-univ-dr-a-v-ciurea-doctor-honoris-causa-al-universitatii-din-pitesti/