Articole

Home/Carte/Management in Unitatile Medico-Sanitare – RECENZIE

Management in Unitatile Medico-Sanitare – RECENZIE

O impecabilă tratare interdisciplinară şi complexă a managementului  pentru unităţile medico-sanitare

 

Recent, sub valoroasa baghetă editorială a prof.dr. Msc. Alexandru V. Ciurea, doctorului în ştiinţe medicale Vasile Gh. Ciubotaru şi a doctorului în psihologie Eugen Avram şi cu participarea unor prestigioşi specilişti în domeniu, a văzut lumina în reputata Editură Universitară lucrarea „Management în unităţile medico-sanitare”.

Lucrarea se înscrie deplin în coordonatele de factură ştiinţifică şi ţine seama de provocările prezente şi viitoare.

Tema este importantă şi actuală, cu implicaţii asupra managementului, în general, şi a managementului din unităţile medico-sanitare, în special. Autorii sintetizează aria de cuprindere şi se concentrează pe identificarea stării reale şi propunerea de măsuri pentru restructurarea managementului medical românesc.

Elaboratul este, din multe puncte de vedere, un pionierat în management. Sunt reliefate problemele esenţiale referitoare la managementul din unităţile medico-sanitare şi aşezate judicios în cele trei părţi: managementul sistemului şi unităţilor medico-sanitare, activitatea de conducere, resursele umane. În capitolele specifie fiecărei părţi, modul de a gândi managementul medical şi componentele sale sunt proprii şi preocupate de perfecţionare, ridicându-se la nivelul de utile aplicaţii manageriale.

Lucrarea repezintă o tentativă reuşită de a pune în evidenţă, prin argumente accesibile, conjugate cu rigoare ştiinţifică, potenţialitatea proceselor manageriale.

Concepută într-o viziune interdisciplinară şi deosebit de complexă, lucrarea este cuprinzătoare ca arie, iar problematica tratată răspunde unor necesităţi reale din domeniu, în contextul schimbărilor abordate sau în aşteptare. De aici şi scopul general al lucrării, acela de a trezi atenţia la managerii de la nivel ministerial, departamental şi funcţional asupra problematicii abordate în practica medico-sanitară. Subordonată scopului general, lucrarea se concentrează pe abordarea teoretică şi practică a numeroase teme: tratarea sistemică a serviciilor şi programelor de sănătate şi apelul la modalităţile europene de certificare a stării de sănătate şi de asigurare a acesteia; componentele etice, de responsabilitate socială şi de eficienţă în sistemul românesc de sănătate; subiecţii activităţii manageriale, cu insistenţe pe personalitatea managerilor, tratată prin raportare la lideri şi, mai ales, liderii de succes atenţi la competenţe şi pe activitatea de îndrumare. Impresionează în mod deosebit preocuparea autorilor de a aborda factorul uman de pe poziţia de executant al serviciilor medico-sanitare şi de beneficiar al acestora prin implicarea gândirii medicale, manageriale şi psihologice. În fiecare din cele 18 capitole este explicată pe larg teoria aferentă subiectului respectiv, de obicei pe două secţiuni: una de scurtă trecere în revistă a ceea ce putem numi teoria managerială „tradiţională”, iar cealaltă cuprinzând comentarii asupra noilor teorii apărute în domeniul respectiv. Sunt alese abordări complexe de probleme asupra cărora se poate aplica teoria în cauză, aspecte subliniate în prefaţa semnată de Prof.dr. Alexandru Constantinovici şi în Cuvântul introductiv al Prof. Dr. Msc. A.V.Ciurea. La rândul lor, autorii frecvent iau în considerare şi implicaţiile pentru strategiile şi politicile manageriale medico-sanitare.

Lucrarea are ca suport o bogată documentare şi este fundamentată pe numeroase investigaţii iar conţinutul său teoretic, metodologic şi practic se prezintă ca un corpus cu un bogat suport informaţional, de un nivel ştiinţific apreciabil, ancorat în realitatea domeniului.

În acelaşi timp, lucrarea este bine echilibrată, trecerile de la problemele teoretice la aspectele practice apar normale şi reale, iar circumscrierea întregii problematici aspectelor de eficienţă îi imprimă un pronunţat caracter de instrument util în domeniul managementului medico-sanitar.

Trăsăturile pedagogice ale lucrării sunt evidente. Ele sunt menite să completeze, să suplimenteze şi să consolideze textul cărţii. Se fac numeroase invitaţii la reflecţii asupra relevanţei şi preocupărilor pentru problemele reale şi semnificative. Spaţiul de judecată se întinde pe parcursul întregii lucrări, iar aria problematică are o înşiruire logică. Conceptele –cheie sunt scoase în evidenţă pe parcursul întregii lucrări.

Stilul de prezentare este distins, iar ideile importante sunt bine definite şi ilustrate. O atenţie specială este acordată constanţei terminologice în întreaga lucrare.

S-a reuşit să se instaleze un aparat logic, cu o platformă de edificare ştiinţific concepută şi capabil să înfăptuiască contribuţii viabile, explicative şi predictive. Cu totul utile în peisajul literaturii de management în unităţile medico-sanitare sunt părţile care tratează: calitatea serviciilor de sănătate; necesitatea evaluării serviciilor şi programelor de sănătate; implementarea standardelor europene de calitate în strategia şi politicile furnizorilor români de servicii medicale; implicarea diagnozei; a apelului la dezbateri etice; a eficienţei financiare şi a celei sociale, în cadrul trăsăturilor distincte ale sistemului de sănătate din România, şi cantonarea pe terenul procesului managerial specific unităţilor medico-sanitare merită aprecieri deosebite. Ne-au reţinut atenţia: preocuparea pentru flexibilizarea structurilor managerial-organizatorice, prezentarea personalităţii complexe a managerului, concepută din perspectiva filozofiei sub forma modelului octaedric de abordare; punerea în legătură de influenţare a lideriatului cu eficienţa şi eficacitatea şi accesul către succes, satisfacţie şi reputaţie; femeia-manager „sub lupa” unui bărbat; stilul de conducere bazat pe coaching.

Corect sub aspectul ştiinţific şi al necesităţii sunt abordate în lucrare resursele umane din sistemul sanitar. Se generalizează experienţa ţărilor europene de la orientarea şcolară şi universitară la selecţie şi integrare, de la evaluare la promovare, de la motivare la dirijarea spre performanţă.

În mod temeinic sunt prezentate ştiinţific şi politicile de personal în sistemele de sănătate, cu insistenţe pe necesitatea inspirării din sistemul educaţional medical american, cel canadian şi britanic. Grupurile de muncă formale şi informale sunt abordate în mod structural şi dinamic, insistându-se pe modalităţile de formare a exigenţelor de excelenţă, pe prevenirea stărilor conflictuale, pe necesitatea de formare a unor specialişti în terapia stresului. Şi, nu în ultimul rând, sunt subliniate necesitatea şi rolul psihologicului în unităţile medico-sanitare, plecându-se de la aprecierea că în secolul XXI psihologia în general şi cele trei ramuri psihologia muncii, industrială şi organizaţională vor trebui să se concentreze pe soluţionarea problemelor globalizării şi europenizării din domeniul practicilor profesionale.

Pe parcursul lucrării editorii şi autorii s-au supus tendinţei aproape irezistibile adânc înrădăcinate în natura oamenilor de ştiinţă de a-şi folosi energia creativă pentru rezolvarea unor probleme care par a fi imposibil de rezolvat. S-au lăsat seduşi de ispititoarea problemă şi au ajuns la componente incitante în planul investigaţiei ştiinţifice şi al prezentării rezultatelor. De aceea, folosesc acest prilej pentru a adresa editorilor şi autorilor respectuoase felicitări şi să-mi exprim convingerea că vor fi fericiţi cei ce vor beneficia de acest dar ştiinţific.

Publicat in Viata Medicala
Nr. 45, 11 noiembrie 2011

Autor: Prof.univ.dr. Dr.H.C. Ion Petrescu

2 Responses to “Management in Unitatile Medico-Sanitare – RECENZIE”

By Daniela Cucu din Ploiesti - 23 November 2011 Reply

Felicitari pentru o astfel de aparitie editoriala, in vremurile actuale! Ma intreb insa daca este bine primita o astfel de lucrare, in vremurile actuale, in care managerii unitatilor sanitare, sunt numiti strict pe criterii politice si nicidecum profesionale. Cunosc un astfel de caz, la o unitate sanitara, din judetul Prahova. Nu dau nume, dar sunt multe asemenea cazuri, in tara. De aceea nu reusim sa iesim din criza…pentru ca nu sunt pusi oameni potriviti, la locuri potrivite. Pacat, pentru ca OAMENI CU EXPERIENTA IN MANAGEMENTUL UNITATILOR SANITARE, EXISTA IN ROMANIA si ma refer mai ales la acei medici care si-au petrecut o viata intreaga, in spitale, la capataiul bolnavilor si cunosc exact cum trebuie condus un spital (o unitate sanitara) astfel incat serviciile oferite pacientilor, sa fie ireprosabile. Dar toate aceste servicii nu pot fi oferite daca, pe langa resursele umane, nu exista si resurse materiale si financiare, care, trebuie sa recunoastem ca sunt mai greu de procurat azi, cand criza economica se extinde, incet, incet, in toate domeniile. Oare ne vom reveni vreodata? Eu cred ca da, cu ajutorul unor OAMENI care doresc sa faca ceva, pentru aceasta tara, exact asa cum este Dl. Prof. Dr. Ciurea Vlad Alexandru, fost manager de spital, cu multi ani in urma. EU II DORESC SUCCES!
Cu stima,
Daniela Cucu din Ploiesti

By vania - 8 January 2012 Reply

Mă numesc Chivăran Mari Magdalena, sunt din Constanţa şi am fost operată în data de 14 decembrie 2011 de dl. Prof. Alexandru Vlad Ciurea.
Am conceput aceste rânduri cu intenţia de a mulţumi echipei de la Secţia Neurochirurgie I din cadrul Spitalului Bagdasar – Arseni cu sentimente de recunoştinţă şi apreciere. Am avut privilegiul de a fi operată de Prof. Alexandru Vlad Ciurea şi colegii săi dr. Adtrian Iliescu şi dr. Radu Eugen Rizea.
Totdeauna am admirat şi am respectat această categorie de OAMENI, care au ales în viaţă să fie permanent în slujba semenilor lor, ajutându-i să-şi recapete şi să-şi menţină sănătatea.
Aceştia sunt MEDICII în general.
Pentru mine personal există şi nişte OAMENI mai speciali, o categorie aparte: MEDICII CHIRURGI, care au în mâinile lor cel mai de preţ dar de la Dumnezeu: VIAŢA.
Oamenii aceştia, chirurgii, intră întotdeauna în sala de operaţie cu un singur gînd: să reuşească. Să reuşească să redea starea de normalitate a celui aflat în suferinţă.
Aici intervine şi “harul de la Dumnezeu”. Sunt profesii care, pe lângă multă pregătire au nevoie şi de oameni cu har. Un astfel de Om este dl. Prof. Ciurea, care, prin simpla prezenţă îţi impune respect, îţi inspiră încredere şi ai sentimentul, din prima clipă, că eşti pe mâini bune.
Expresia “Dumnezeu lucrează prin oameni” s-a confirmat de nenumărate ori în cazul dlui. Prof. Ciurea.
Profesionalismul său reiese din tot ceea ce face, de la atitudinea faţă de fiecare pacient şi rezolvarea cazurilor acestora, (şi trebuie să spun că am văzut cazuri deosebit de grave, pacienţi veniţi din toată ţara în situaţii limită), până la felul în care colaborează, îndrumă şi formează colegii mai tineri.
Oameni de excepţie, cum este cazul dlui. Prof. Alexandru Vlad Ciurea, un bun român, care a ales să rămână în ţară şi, mai mult, să formeze noi generaţii de medici cărora să le împărtăţească cu generozitate din vasta experienţă pe care a acumulat-o în decursul vieţii, trebuie apreciaţi şi mediatizaţi ca adevărate repere şi valori naţionale.

Cu recunoştinţă, Chivăran Mari Magdalena

Leave a Reply